زه به هغه ونه وژم!

زه به هغه ونه وژم!

من او را نميکشم 
4.40
۲۵۴ په ګدام کښي
ژبه: دری
دا رژیم کتاب، چې په اصل کې په انګلیسي کې د «روم شهید» په نامه یاد شوی، د روم سلطنت پر مهال د کلیسا لومړني کیسه بیانوي چې په افسانې بڼه کې. دا لوستل ممکن مومنان وهڅوي چې په خپلو باورونو کې د ساتلو لپاره د ځورونې سره مخ شي.
  • د رومن امپراتورۍ په دوران کې د عیسویانو د جرات فقیه کیسه
  • هراړیزیزم باید د افغانانو سره یوځای شي
  • د هغو کسانو سره مرسته کول چې د ځورونې سره مخامخ وي
  • ۱۲۷ Page
DAPB-0187
Add زه به هغه ونه وژم! to your shopping basket Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada