د کویسٹ د حق په توګه

د کویسٹ د حق په توګه

بدنبال حقیقت: چگونه از اسلام به مسیحیت گرویدم 
3.00
۵۴ په ګدام کښي
ژبه: فارسی
دا د ډاکتر ابراهیم خان خیبر شاهد دی. هغه تشریح کوي چې قرآن کریم څنګه د عیسي انجیل ته راوړي (نوې انجیل).
  • د فارسي- د مطالعې مسلمانانو لپاره
  • د پخواني هندي مسلمان ډاکټر په اړه
  • عیسی ته د قرانی او انجیل حواله
  • ۶۰ Page
FAPB-0453
Add د کویسٹ د حق په توګه to your shopping basket

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada