ایا د عیسی مسیح د خدای زوی دی؟

ایا د عیسی مسیح د خدای زوی دی؟

آیا عیسی مسیح پسر خدا است؟ 
2.00
۸ په ګدام کښي
ژبه: فارسی
د "عیسي د خدای زوئے دی؟" د دوو مشهوره کاناډا علوم پوهانو، ډاکټر ارنسټ ههن او ډاکټر لوتر انجیلبریچ لخوا. لیکوالان د میتود او بولي د دې موضوع سره مخ دي چې د لوستونکو سره د زوى د عیسی مسیح په اړه پوه شي.
  • د فارسي- د مطالعې مسلمانانو لپاره
  • د عيسى مسيح د زوى د نظريې په اړه بحث وکړئ
  • ۳۰ Page
FAPB-0451
Add ایا د عیسی مسیح د خدای زوی دی؟ to your shopping basket

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada