۵۰ دلیل برای باور

۵۰ دلیل برای باور

 
5.00
۲۵ در انبار
زبان: پشتو - یوسف‌زی
یک ترجمه یوسفزی پاشوت جان پائپر "پنجاه دلیل که چرا عیسی مسیح به مرگ". این کتاب معنی مرگ عیسی را بررسی می کند.
  • معنای مرگ عیسی مسیح
  • چه مرگ عیسی مسیح رسیدن برای گناهکاران مانند ما
  • ۵۰ پاسخ / دلایل
  • ۱۲۲ صفحه
PPPB-0507
“۵۰ دلیل برای باور” به سند بگذارید Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada