Visit our FAQ for advice on what to order for new arrivals in your area.
برگزيده اى از داستان هاى كتاب مقدس

برگزيده اى از داستان هاى كتاب مقدس

 
2.00
۳۴۹ در انبار
زبان: دری
یک کتاب زیبایی نشان داده شده در Dari ساده. ۱۹ عهد عتیق و ۶ داستان عهد جدید.
  • داستان های کتاب مقدس برای اطفال
  • با زبان عام فهم
  • پرسش های تعاملی
  • ۵۴ صفحه
DAPB-0428    ISBN: 9781885270993
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada