غوره کؤے شوی قیصی د مقدس کتاب نه

غوره کؤے شوی قیصی د مقدس کتاب نه

 
2.50
۱۸۰۲ در انبار
پشتو - افغان
زبان: پشتو - افغان
یک کتاب زیبایی که در پشتو چاپ شده است. ۱۹ عهد عتیق و ۶ داستان عهد جدید.
  • داستان های کتاب مقدس برای اطفال
  • زبان عام فهم
  • پرسش های تعاملی
  • ۵۶ صفحه
PAPB-0429

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada