Call us if you need guidance or have an urgent need.
برگزيده اى از داستان‌هاى كتاب مقدس

برگزيده اى از داستان‌هاى كتاب مقدس

 
‎$ 2.00
۱۲۵ در انبار
پشتو - یوسف‌زی
زبان: پشتو - یوسف‌زی
یک کتاب زیبایی در پاسوال پاکستان. ۱۹ عهد عتیق و ۶ داستان عهد جدید.
  • داستان های کتاب مقدس برای اطفال
  • زبان عام فهم
  • پرسش های تعاملی
  • ۷۷ صفحه
PPPB-0430    ISBN: 9781885270986
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada