د روزانه قوت

د روزانه قوت

 
0.25
۲۸ در انبار
پشتو - یوسف‌زی
زبان: پشتو - یوسف‌زی
ماه کامل از آیات کتاب مقدس انتخاب شده، 3 مزامیر و نماز خداوند از انجیل متی.
  • کتابچۀ دعاها
  • ۳۱ روز- چهار آیۀ کتاب مقدس در هر روز
  • سه زبور و دعای خداوند
  • ۳۹ صفحه
PPPT-0219
“د روزانه قوت” به سند بگذارید Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada