قوت روزانه

قوت روزانه

 
0.25
هیچ موجودی در انبار
زبان: دری
ماه کامل از آیات کتاب مقدس انتخاب شده، 3 مزامیر و نماز خداوند از انجیل متی.
  • رهنمایی های اعتقادی
  • ۳۱ روز- چهار آیۀ کتاب مقدس در هر روز
  • ۳ زبور و دعای خداوند
  • ۳۸ صفحه
DAPT-0270
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada