مسیحیت چیست؟

مسیحیت چیست؟

 
3.50
۱۵۴۳ در انبار
زبان: فارسی
این ترجمهی ویلیام میلر از "باورها و رفتارهای مسیحیان" (نامه به یک دوست) است. شما ممکن است یکی از دو پوشش را دریافت کنید. این بستگی دارد که ما داریم. عکس را ببینید.
  • پیشکش حساس، و یک دید اجمالی بر ایمان و شیوۀ عبادت مسیحی
  • معرفی آیدیال برای جوینده گان
  • سفارش شده به وسیلۀ مسیحیان افغانی
  • ۸۸ صفحه
FAPB-0299
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada