کارت‌های امید برای افغان‌ها - زبان‌های دیگر

کارت‌های امید برای افغان‌ها - زبان‌های دیگر

امید برای افغان‌ها 
زبان: زبان‌های دیگر
کارت‌های کسب و کار "امید برای افغان‌ها" برای دانلود در زبان‌های مختلف. ااین کارت‌های محبوب و قابل قبول مردم را به وب سایت "Hope4Afghans" یا به فیس بوک هدایت می‌کنند. Hope4Afghans یک دروازه به رسانه‌های مختلف افغانستان است که توسط تولیدات پامیر و شرکای کلیدی تولید شده است. کارت همچنین یک شماره تلفن برای تماس با مسیحیان افغانستان نشان می‌دهد. مسیحی ما افغان می تواند با شما صحبت کند و درباره کتاب مقدس صحبت کند. کارت ها را به عنوان یک تصویر به صورت JPEG ارائه می‌کنیم تا شما بتوانید خودتان آن را چاپ کنید. JPEG حاوی حاشیه های کافی برای اجازه آپلود آسان به "Vistaprint" یا مشابه خدمات چاپ کارت در کشور شما است.
  • کارت برای دانلود
  • زبان‌های مختلف
  • همچنین در دسترس آماده به زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، دری است
MLMD-0518
این فقط برای دانلود است.

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada