قربانی

قربانی

 
0.50
۴ در انبار
و ۱۲۳ از خارج از کشور موجود است
دری، انگلیسی
زبان: دری، انگلیسی
اقتباس از یک جزوه فواد عیسی. چرا مسیحیان حیوانات را قربانی نمی کنند؟ چرا کسی نمیتواند یک پل تبدیل شود و ما را به خدا برساند؟
  • کتابچۀ دری/ انگلیسی
  • طرح سوالات در مورد قربانی
  • نگرشی بالای تولد، زنده گی، مرگ و رستاخیز عیسی
  • ۲۲ صفحه
MLPT-0237
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada