Call us if you need guidance or have an urgent need.
قربانی

قربانی

 
پشتو - یوسف‌زی
زبان: پشتو - یوسف‌زی
اقتباس از یک جزوه فواد عیسی. چرا مسیحیان حیوانات را قربانی نمی کنند؟ چرا کسی نمیتواند یک پل تبدیل شود و ما را به خدا برساند؟
  • پرسش ها در مورد قربانی
  • نگرشی بالای تولد، زنده گی، مرگ و رستاخیز عیسی
  • ۱۳ صفحه
PPPB-0482
این فقط برای دانلود است.
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada