عیسائیت څه دی؟

عیسائیت څه دی؟

 
2.75
۹۵ په ګدام کښي
ژبه: پښتو - یوسف‌زی
دا د "د عیسویانو عقیدې او کړنې" (د ملګري ته لیک) د ویلیم ملر لخوا ژباړه ده.
  • حساس پیشنهاد او د عیسوی عقیدې او عمل کتنه
  • د لټوونکو لپاره مثالی تعارف
  • د محلي عیسویانو لخوا سپارښتنه شوې
  • ۱۱۴ Page
PPPB-0200
Add عیسائیت څه دی؟ to your shopping basket Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada