کِتابِ مقدس د پاکستان په (يوسفزئ) پښتو کښې

کِتابِ مقدس د پاکستان په (يوسفزئ) پښتو کښې

 
18.00
۵۰۷ په ګدام کښي
جامد پوښ بیبېل
ژبه:
په تیرو ۲۵ کلونو کې موږ یوازې د ۱۹۹۶ او نوې پې نسخه د پاکستانی او افغان پښتو ترکیب درلود.
  • نوی ژباړه!
  • اوس شتون لري
  • په شمول. اتفاق ، ۲ ربن
  • هارډکور 122 ملي x 183 ملي میتر
  • ۲۲۰۰ Page
PPPB-0534    ISBN: 978969250923

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada