کِتابِ مقدس د پاکستان په (يوسفزئ) پښتو کښې +

کِتابِ مقدس د پاکستان په (يوسفزئ) پښتو کښې +

 
‎$ 30.00
۷۷ د اروپا څخه لیږدول کیدی شي
ژبه:
دا د یوسفزۍ پښتو بائبل ډیلکس نسخه ده چې د زرو زرو پا یوسفزۍ و سره. د ځانګړي پریزنټشن کاپي په توګه ښه دی. د ۱۴۰ نسخو محدود نسخه. متن د PPPB-0534 سره ورته دی.
  • نوی ژباړه
  • اوس شتون لري
  • د ډیلکس پریزنټشن کاپي
  • د رنګه پا .و سره
  • ۲۲۰۰ Page
PPPB-0536    ISBN: 978969250923

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada