د لغت سره د لوقا دري انجیل

د لغت سره د لوقا دري انجیل

خبرخوش 
‎$ 2.00
پلورل شوي دي
ژبه: دری
د انجيل - د ښه خبر دا دی - د رویټر خبر یال لیک له مخې. دا کتل ګڼه ده سره څومره په ستراتيژۍ ښه لوستل اسانه. يوه رساله ده د هغو کسانو لپاره چې غواړي د ډېر پوه غوره.
  • لومړی کتاب په نوی دري ورژن 2016 کې
  • د لوستلو لپاره اسانه کول - د ښه ستارټر کتابټ
  • د سلو څخه زیات کلیدي کلمو سره لغت
  • ۱۴۴ Page
DAPB-0503    ISBN: 9781843642655
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada