لوقا انجیل او د رسولانو د عملونو کتاب

لوقا انجیل او د رسولانو د عملونو کتاب

 
4.00
۱۵۳۳ په ګدام کښي
لوقا او اعمال
ژبه:
د عیسی مسیح په هکله د لوقا انجیل او د رسولانو د عملونو کتاب. په ګډه سره د کلیدي کلمو او مفاهیمو تشریح کولو قاموس سره. د جیب اندازه: ۱۰۰ × ۱۵۲ میلی متر.
  • نوی سپتمبر 2021
  • لوقا ، د لغت سره عمل کوي
  • په دې وروستیو کې ژباړل شوی
  • روښانه طلایی پوښ د سرو زرو لیکلو سره
  • ۴۲۰ Page
PAPB-0540    ISBN: 9789692509311

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada