عيسى څوک دى؟

عيسى څوک دى؟

 
2.00
۶۲ می‌تواند از اروپا ارسال شود
پشتو - افغان
زبان: پشتو - افغان
این کتاب یک دوره از برنامه ۱۸ ساله زندگی جدید در پشتو است.
  • بشریت و الوهیت مسیح
  • نجات، رستاخیز و سیادت مسیح
  • ۲۰۸ صفحه
PAPC-0223
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada